Kissojen terveystarkastukset

Vuosittaisilla säännöllisillä terveystarkastuksilla pyritään löytämään mahdolliset sairaudet aikaisessa vaiheessa ja muutoinkin kartoittamaan kissann terveydentila. Terveyden säännöllinen seuranta on suositeltavaa kaiken ikäisille kissoille. Tutkimustulosten perusteella sairauksiin ja vikoihin voidaan puuttua tarpeeksi ajoissa ja suunnitella tarvittavat hoidot ja seurannat. Näin pystytään parantamaan lemmikin elämän laatua ja lisäämään elämän pituutta.


Pentutarkastukset

Pentutarkastus kannattaa tehdä jo ennen kissanpennun luovutusta uuteen kotiin. Yleensä pentutarkastuksesta huolehtii kasvattaja, joka vie pennut ennen luovutusta eläinlääkärin tarkastukseen. Eläinlääkäri antaa tarkastuksen yhteydessä pennuille terveystodistuksen, jonka kasvattaja voi antaa edelleen pennun uusille omistajille. Pentutarkastuksen yhteydessä pentu usein myös mikrosirutetaan. Pentutarkastuksessa pennuilta tutkitaan mm. purenta, kitalaki, mahdollinen napatyrä, kuunnellaan sydän ja uroksilta tarkastetaan, että kivekset ovat normaalisti laskeutuneet.


Jos kasvattaja ei ole käynyt pentujen kanssa eläinlääkärissä, eikä pennuilla ole eläinlääkärintodistusta, niin uuden omistajan olisi hyvä tuoda pentu eläinlääkärin tarkistukseen mahdollisimman pian. Jos tarkastuksessa todetaan jotain selvästi normaalista poikkeavaa voi pennun palauttaa kasvattajalle tai uusi omistaja on oikeutettu saamaan korvausta kauppahinnasta.


Seniorien terveystarkastukset

Seniori-ikäisille lemmikeille terveystarkastukset ovat erityisen tärkeitä. Ikääntyvä kissa on altis monille sairauksille, kuten munuaisten vajaatoiminnalle, sydänvioille, kasvaimille, hormonaalisille sairauksille ja nivelvaivoille. Sairauksien aikainen diagnostisoiminen, oikean hoidon aloittaminen ja seurantojen suunnitteleminen selvästi parantavat lemmikin elämänlaatua ja pidentävät sen elinikää. Eläinlääkäreillämme on vankka kokemus ikään liittyvien sairauksien diagnosoinnista ja hoidosta.


Terveystarkastusten yhteydessä omistajilta kysellään eläimen vointiin liittyviä asioita, tutkitaan eläimen kunto sekä otettaan veri- ja virtsanäytteitä. Veri- ja virtsanäytteet ovat olennainen osa terveystarkastusta, sillä niiden avulla saamme parhaiten tietoa kissan terveydentilasta. Säännöllinen testaus auttaa myös määrittämään kyseisen lemmikin veriarvojen perustasot , jolloin eläinlääkäri pystyy mahdollisimman aikaisessa vaiheessa reagoimaan mahdollisiin laboratorioarvojen muutoksiin ja määräämään tarvittavat hoidot.


Suosittelemme vanhenevan lemmikin terveystarkastuksia kaikille yli 8 vuotiaille kissoille.