Hammasmurtuma näkyy lemmikin suun kipuiluna

Jos koira tai kissa näyttää yhtäkkiä tuntevan kipua suun alueella tai sillä näkyy kuonon alueella turvotusta, kannattaa lemmikin hampaat tutkia huolella. Kun oireiden syyksi paljastuu hammasmurtuma, hoitovaihtoehtoja on eniten silloin, kun murtuma hoidetaan aivan tuoreeltaan.

Hammasmurtumat ovat koirilla hyvin yleisiä ja kissojenkin suusta löytyy varsin usein murtuneita hampaita, erityisesti kulmahampaita. Hampaita murtuu muun muassa eläinten törmätessä johonkin tai pudotessa korkealta. Koirille sattuu vahinkoja niiden pureskellessa kovia esineitä tai kovia puruluita, kiviä pyydystäessä tai esimerkiksi kottikärryjen rengasta jahdatessa. Yleensä hampaan näkyvä kruunuosa murtuu, mutta joskus murtuma on näkymättömissä hampaan juuren alueella.

Hammasmurtumat luokitellaan komplisoitumattomiin ja komplisoituihin murtumiin. Komplisoitumattomassa hammasmurtumassa murtumalinja ei ylety hampaan ytimeen eli pulpaan asti, vaan hampaan kruunuosasta lohkeaa kappale joko hampaan pinnan kiillettä tai sekä kiillettä että sen alla olevaa hammasluuta. Komplisoituneessa hammasmurtumassa hampaan kruunusta lohkeaa niin suuri kappale, että hampaan pulpa paljastuu.

Murtunut hammas hoidettava aina

Jos lemmikkisi hammas on murtunut, kannattaa siitä aina pyytää eläinlääkärin arvio ja jatkohoitosuositus. On tärkeää, että murtunutta hammasta ei jätetä tutkimatta ja hoitamatta, vaikka lemmikkisi ei selvästi sitä kipuilisikaan.

Tuore murtuma voi aiheuttaa kovaa kipua, jos hampaan hermotettu pulpa on paljastunut ja tulehtunut suuontelon bakteerien päästyä murtumalinjan kautta pulpakudokseen. Tulehdukseen liittyvän turvotuksen aiheuttamat verenkiertohäiriöt aiheuttavat pulpan kuolioitumisen muutaman vuorokauden sisällä murtumasta.

Pulpakudoksesta tulehdus voi levitä juuren kärjen kautta juurta ympäröivään luuhun ja juuren kärjen ympärille saattaa muodostua niin sanottu hammasjuuren paise, joka oireilee posken tai leuan turvotuksena. Tulehduserite voi työntyä paiseonkalosta kudosten läpi ihon pinnalle kulkevaan kanavaan.

Aina hammasmurtumaan liittyvät oireet eivät ole näin näkyviä vaan krooninen, jatkuva kipu saattaa viikkojen ja kuukausien aikana vaikuttaa eläimen käyttäytymiseen. Aiemmin leikkisä koira ei enää ole kiinnostunut palloleikeistä tai saattaa olla huonotuulisempi ja jopa muuttua aggressiiviseksi lajitovereilleen.

Joskus eläimen omistaja huomaa eläimen välttelevän kovempaa pureskelua tai pureskelevan vain toisella puolella suuta. Pureskelemisen välttäminen kipeän puolen hampailla lisää hammaskiven kertymistä niiden pinnalle. Joskus ero hammaskiven määrässä suun oikealla ja vasemmalla puolella on ainoa näkyvä oire kivusta.

Nuoren koiran avuksi pulpa-amputaatio

Komplisoitumattomasti murtuneiden hampaiden murtumalinjojen terävät reunat voidaan tarvittaessa hioa hampaan tarkastuksen ja hammasröntgenkuvauksen yhteydessä. Paljastunutta hammasluuta voidaan tarvittaessa suojata ja pinnoittaa.

Komplisoidusti murtuneet maitohampaat on aina poistettava, koska maitohampaiden juurten kärkien ympärille leviävä tulehdus voi vaurioittaa myös rautahampaiden hammassilmuja. Rautahampaan hammassilmun vaurioituessa saattaa rautahampaan pintaan muodostua kiillevaurioita tai hammas voi puhjeta epämuodostuneena. Joskus vakavasti vaurioitunut pysyvä hammas ei puhkea normaalisti vaan saattaa jäädä leukaluun sisälle.

Nuoren koiran hyvin tuore hammasmurtuma (1–2 vuorokautta vanha murtuma) on joissakin tapauksissa mahdollista hoitaa niin sanotulla pulpa-amputaatiolla. Toimenpiteessä poistetaan ensin bakteerien infektoima pulpakudos. Jäljelle jäänyt elinkykyinen pulpakudos suojataan ja peitetään paikka-aineiden yhdistelmällä.

Pulpa-amputaation tavoitteena on saada hammas säilymään elävänä ja jatkamaan kehitystään. Mikäli hammas kuitenkin tulehtuu ja kuolioituu, on hammas juurihoidettava tai poistettava. Pulpa-amputaatiotoimenpiteen jälkeen hammasta on säännöllisesti kontrolloitava nukutuksessa tehtävällä hammasröntgenkuvauksella.

Myös juurihoidolla hyviä tuloksia

Muita komplisoidusti murtuneiden hampaiden hoitovaihtoehtoja ovat murtuneen hampaan juurihoito tai poisto. Juurihoidon avulla hammas voidaan säilyttää koiran tai kissan suussa. Yleensä juurihoidetaan kulmahampaita ja isoja poskihampaita. Juurihoidon aikana hampaan pulpakudos poistetaan kokonaan, minkä jälkeen juurikanava puhdistetaan, huuhdellaan ja täytetään täyteaineella. Lopuksi hammas paikataan. Myös juurihoidettua hammasta on säännöllisesti kontrolloitava nukutuksessa tehtävällä hammasröntgenkuvauksella.

Aina murtunutta hammasta ei ole mahdollista tai eläimen kannalta edes järkevää juurihoitaa. Juurihoitoa ei voida ehkä tehdä esimerkiksi taloudellisista syistä, koska omistaja ei pysty sitoutumaan säännöllisiin kontrollikäynteihin pitkien välimatkojen takia tai koska hoidettavan eläimen toistuvat nukutukset eivät ole toivottuja. Jos komplisoidusti murtunutta hammasta ei juurihoideta, on se poistettava.

Teksti: Herttoniemen eläinlääkäriasema
Lähde mainittava lainattaessa.

Varaa aika soittamalla
PUH (09) 786 189

Kissojen terveydenhoito

Koirien terveydenhoito


Sympaatti - Itsenäiset eläinklinikat

Sympaatti-klinikat ovat 100-prosenttisesti itsenäisten suomalaisten yrittäjäeläinlääkärien omistamia klinikoita.
Lue lisää täältä!
Social Plugins Comments Embedded Comments Embedded Posts Embedded Videos API Group Plugin Like Button Page Plugin Quote Plugin Save Button Share Button oEmbed oEmbed (Legacy) Child-Directed Sites FAQs Deprecated Embedded Video & Live Video Player With the embedded video player you can easily add Facebook videos and Facebook live videos to your website. You can use any public video post by a Page or a person as video or live video source. Embedded Video Player ConfiguratorCode ExampleSettingsAdd Code Manually Step-by-Step 1. Choose URL or Page Pick the URL of a Facebook video you want to embed. 2. Code Configurator Paste the URL to the Code Configurator and click the "Get Code" button to generate your embedded video player code. 3. Copy & Paste HTML snippet Copy and paste the snippet into the HTML of the destination website. Embedded Video Player Configurator URL of video https://www.facebook.com/Lemmikkilaakari/videos/2526389037396405/ The pixel width of the video 768 Include full post Get Code Full Code Example Copy & paste the code example to your website. Adjust the value data-href to your video URL. Control the player size using the attribute data-width. Your Website Title
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
Settings The configurator above doesn't include all of the possible settings for the embedded video player. You can also change the following settings: Setting Description Default data-href The absolute URL of the video. n/a data-allowfullscreen Allow the video to be played in fullscreen mode. Can be false or true. false data-autoplay Automatically start playing the video when the page loads. The video will be played without sound (muted). People can turn on sound via the video player controls. This setting does not apply to mobile devices. Can be false or true. false data-lazy true means use the browser's lazy-loading mechanism by setting the loading="lazy" iframe attribute. The effect is that the browser does not render the plugin if it's not close to the viewport and might never be seen. Can be one of true or false (default). false data-width The width of the video container. Min. 220px. auto data-show-text Set to true to include the text from the Facebook post associated with the video, if any. Only available for desktop sites. false data-show-captions Set to true to show captions (if available) by default. Captions are only available on desktop. false Example Configuration
Getting your Code from a Video Post 1. Navigate to your Video Post If you post a public video (see FAQ), you can get the embed code directly from the video post itself. Choose Embed Video from the options menu: Or when viewing a video in the full-page view select the Embed Video button on the bottom right: For Pages only When posting a public video on a Page (see FAQ) you can get the embed code directly from the Timeline. Click on the icon that appears in the top right corner of the post on Facebook. Choose Embed Video from the drop down menu: (For Pages only) 2. Copy and Paste Code You will see a dialog appear with the code to embed your video post in it. Copy and paste this code into your web page in the place where you want it to appear. For technical details please refer to the section Add Code Manually Add Code Manually Besides the Code Generator, you can also embed the code manually. 1. Get Video Post URL First you need to get the URL of a video post you wish to share. The video post must be public (see FAQ), which is indicated by the gray world icon, right next the post's publishing time: For testing you can use this example URL: "https://www.facebook.com/FacebookDevelopers/videos/10152454700553553/" 2. Load JavaScript SDK To use the Embedded Video Player Plugin, or any other Social Plugin, you need to add the Facebook JavaScript SDK to your website. You need to load the SDK only once on a page, ideally right after the opening tag:
You can find more help on implementing the JavaScript SDK in the JavaScript SDK - Quickstart. 3. Place Embedded Video Player Tag Next place the Embedded Video Player tag at any place of your website. Replace {your-video-post-url} with your posts' URL.
4. Testing Once you completed these steps you're able to test your Embedded Video Player. A completed integration will look like something like this: My Website

My Video Player

The result of our test example is shown in the screenshot below. 5. Customizing Follow the instructions further down this page to adjust size, language and other settings. Getting a video post's URL There may be scenarios in which your embed code is created by a CMS and you just need the raw post URL. There are two ways to get a post's URL: Copy the URL of the permalink from your browser's address bar. Right-click the post's publishing time and copy the link address. Both methods are highlighted in red in the screenshot below. Via Graph API If you wish to automatically integrate embedded video players into your website, you probably use the Graph API to aggregate videos. For example you may use the Page Videos API endpoint, which will send you a response for your request to /{page-id}/videos in the following format (shortend): { "data": [ { "id": "1234567890", "created_time": "2015-02-25T23:22:06+0000", "description": "My Video Caption", "embed_html": "", "format": [] } ] } To get the video's URL: Use the id value to create a URL following the structure: "https://www.facebook.com/video.php?v={id}" Do not use the property embed_html for embedding videos. For more information about this topic, please refer to the FAQ section Layout on Desktop You can adjust the width of Embedded Video Player on desktop via the data-width attribute in the Embedded Video Player tag as shown in the example below. The value must at least by 220. There is no limit on the upper end, yet the player will never become bigger than its parent element. Do not use CSS style tags to adjust the size of a plugin. It may result into display errors.
Fullscreen You can add the property data-allowfullscreen="true" to allow the video to be played in fullscreen mode. Layout on Mobile Web On mobile web, the Embedded Video Player automatically scales to the inner width of its parent element. Changing the Language You can change the language of the Embedded Video Player plugin by loading a localized version of the Facebook JavaScript SDK. When you load the SDK, change the value of src to use your locale. Replace en_US with your locale, e.g., fr_FR for French (France): src="https://connect.facebook.net/fr_FR/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2" You may need to adjust the width of a Social Plugin to accommodate different languages. You may find more information on our Localization & Translation page. WordPress If you are already using the Facebook SDK for JavaScript in your WordPress site you can use the Embedded Video Player plugin by simply adding the fb-video tag to your post:
If you are not using the Facebook SDK for JavaScript and embed a video via the copy&paste snippet, which you can get from each video post, the Embedded Video Player plugin will most likly not render as WordPress will convert all & chars to #038; and break the player. Instead use the following code to add the plugin:
A new, easy WordPress integration will be released in the near future. FAQ Can I use the Graph API video property embed_html? No, you should not use the property embed_html. Use the Embedded Video Player plugin instead! About the embed_html property: The Graph API endpoint video will serve a property named embed_html. Its value will contain an HTML element that may be embedded in a Web page to play the requested video. This value is not to be confused with the Embedded Video Player plugin. We do recommend to not use this property anymore - use the Embedded Video Player plugin instead! If you use the embed_html property's value, your video player will: Not work on mobile devices and tablets Not contain any additional information like views, video title, etc. Example for embed_html property (deprecated): { "embed_html": "" } On This Page Embedded Video & Live Video Player Step-by-Step Embedded Video Player Configurator Full Code Example Settings Example Configuration Getting your Code from a Video Post 1. Navigate to your Video Post For Pages only 2. Copy and Paste Code Add Code Manually 1. Get Video Post URL 2. Load JavaScript SDK 3. Place Embedded Video Player Tag 4. Testing 5. Customizing Getting a video post's URL Via Graph API Changing the Language WordPress FAQ Can I use the Graph API video property embed_html? Follow Us Follow us on FacebookFollow us on InstagramFollow us on TwitterFollow us on LinkedInFollow us on YouTube Products Artificial Intelligence AR/VR Business Tools Gaming Open Source Publishing Social Integrations Social Presence Programs Developer Circles F8 Startup Programs ThreatExchange Support Developer Support Bugs Platform Status Facebook for Developers Community Group Sitemap News Blog Platform Initiatives Hub Success Stories Videos Facebook for Developers Page © 2020 Facebook About Create Ad Careers Developer Policies Platform Terms Privacy Policy Cookies Terms English (US) English (US) Was this document helpful? YesYes, but...No Remove JavaScript SDK IFrame Close Step 1: Choose your App ID dev munchood This app is in Development Mode and not available publicly. Public Mode can be enabled in the App Dashboard. Step 2: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.