Viralliset lonkka- ja kyynernivelten röntgenkuvat

Herttoniemen eläinlääkäriasemalla tehdään virallisia lonkka- ja kyynärnivelten röntgenkuvauksia korkeatasoisilla digitaalisilla röntgenlaitteilla.


Lonkkakuvauksissa pyritään kartoittamaan jalostukseen käytettävän yksilön lonkkien rakennetta. Myös ei-jalostukseen käytettäville yksilöille kuvaus on suositeltavaa. Tieto mahdollisesta lonkkaviasta auttaa omistajaa hoitamaan lemmikkiään niin, että ulkoisilla tekijöille ei pahenneta lemmikin lonkkavikaa ja toisaalta lonkkavian ja nivelrikon etenemistä voidaan hidastaa mm. sopivalla ravinnolla, ravintolisillä ja lääkityksillä.


Lonkkakuvat otetaan aina koiran ollessa rauhoitettu. Eläin makaa selällään ja takajalat vedetään suoraan taaksepäin, jolloin saadaan suora kuva kummastakin lonkkanivelestä. Kuvattaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk, rotujärjestön esityksestä rodun alaikäraja voi olla 18 kk tai 24 kk.


Kyynärnivelen röntgenkuvauksessa etsitään madollisia röntgenmuutoksia, jotka johtuvat kyynärnivelen kasvuhäiriöstä. Kasvuhäiriöt ovat yleisin syy etujalkojen ontumiseen isoilla tai jättikokoisilla koirilla. Koirien kyynärnivelten kuvaaminen kannattaa tehdä sekä jalostukseen käytettäville koirille että koirille, joita ei käytetä jalostukseen. Tiedetään, että diagnostisoimaton kasvuhäiriö on yksi yleisempiä syitä seniori -ikäisen koiran nivelrikkoon. Virallinen kyynärkuvaus voidaan suorittaa koiran täytettyä 12 kk (joillain roduilla 18 kk).